Tisková agentura OliMali

skoro on-line zpravodajství o pomoci lidem na Ukrajině, JINÁ UKRAJINA

Fotka týdne

Slečny "Žigulky"

Slečny "Žigulky"

Z diskuze...

Projekty

Zázrak u Azovského moře

I dnes se dějí úžasné zázraky... Blízko Azovského moře v městě Melitopolu, na cestě ještě daleko za Kirovohradem, blízko Zaporižja, vyrostla ze starého domku nádherná řeckokatolická kaple. Zásluhy na tom, že se to stalo, jistě patří hlavně Pánu Bohu a jeho otcovské lásce, kterou objímá svou církev od západu až k dalekému východu. Je tu ale kněz, misionář, kterého si Pán používá jako služebníka svého zázračného díla a ten tomu všemu dává impuls, organizuje a shromažďuje věřící, aby společně tvořili společenství místní nádherné církve. 

Díky těmto skvělým lidem, farníkům, dobrodincům, díky tomuto nezlomnému faráři otci Petrovi, vznikají nové stánky Boží, kde se mohou po tak dlouhé době opět setkávat vyprahlí věřící k nádherné východní liturgii. Tak se v rytmu nedalekých vln moře vznáší k nebi přenádherný zpěv svatého Jana Zlatoústého, tak pradávný, hluboký, zbožný, pokorný a zatím ničím nepřekonaný zpěv chval Hospodinu, který, jak je vidět, nenechá nikdy na holičkách žádnou hrstku svých věrných. Ať jsou z pouště v Africe, ze zamrzlé Sibiře nebo z okolí Azovského moře, všude Bůh slyší modlitby svých dětí a posílá jim misionáře, dává dohromady zbožné lidi a volá přátele a sponzory k dílům milosrdenství a solidarity.

V kapli na hlavním oltáři je obraz Božího milosrdenství. Ze srdce Pána Ježíše tryskají jako vodopád lásky paprsky jeho milostí a darů. Srdce Ježíšovo je planoucí výhní lásky, je štědré, trpělivé a všeobjímající. Jaké Ježíšovo srdce je, nedokáže člověk ani vyjádřit. Kouskem naší člověčí vděčnosti je také tato kaplička, která v Melitopolu vznikla. Tam můžeme všichni sklonit své hlavy před neskutečně dobrým Bohem. Modleme se za tyto nové dary, které naši bratři na Ukrajině dostávají a pokud trochu můžeme, zajímejme se o ně, nezapomínejme na ně, podpořme je podle našich možností, protože tam se buduje krásná budoucnost tohoto národa. Šťastné časy vždy začínají na kolenou.....

Tisková agentura OliMali

Poslední komentáře
11.04.2011 09:12:21: Reagujte, pište, ozvěte se, dejte o sobě vědět, registrujte se. Jsme rádi, že nás čtete, navštěvujet...
 
Kontaktujte nás na: dracoondra@gmail.com