Tisková agentura OliMali

skoro on-line zpravodajství o pomoci lidem na Ukrajině, JINÁ UKRAJINA

Fotka týdne

Slečny "Žigulky"

Slečny "Žigulky"

Z diskuze...

Aktivity

Dětské centrum na faře

V našich plánech a myšlenkách je nějaké centrum pro děti tady u nás na faře. Ne všecko ale funguje tak, jak by mělo, jak bychom si představovali a proto je potřeba se hlavně modlit. Přečtěte si malý projekt. Je to zatím jen papír. Ale naše přání je všecko oživit.
V oblasti zakarpatské Ukrajiny v Tjačivském rajonu a přímo v okresním městě Tjačivu se setkáváme s problémy dětí a mládeže, které je třeba řešit. Jsou tu neúplné rodiny, díky dlouhodobým výjezdům rodičů za prací. Děti žijí jen s matkou nebo prarodiči. Dalším problémem je pracovní zatížení rodičů, kteří proto, aby uživili sebe i děti tráví veškerý čas prací. Děti pak žijí víceméně na ulici, rodina není dětem zázemím a útočištěm. Mnoho rodičů jsou alkoholici a velmi často jsou pod vlivem alkoholu. Velmi časté jsou i sebevraždy v rodinách. Výchova dětí je zcela zdevastována následky komunistického režimu, stále přetrvává tendence, že stát se nějak postará. Školy nefungují i jako vychovatelky morálních a mravních hodnot. Problémy dětí, jako třeba záškoláctví a šikana či jiné věci se ve školách s dětmi neřeší a pokud ano, nevhodným způsobem.O mimoškolní volný čas se také nikdo nestará, je mnoho dětí na pokraji chudoby, které pak musí volný čas prožít na ulici, kde jsou zneužívány staršími dětmi i dospělými a učí se špatnému a zvrácenému způsobu života. Na ulici je mnoho jiných nástrah, které z dětí dělají oběti nejrůznějších nemorálních aktivit.Celá společnost má ale náboženské povědomí a úctu k církvi, je tu něco jako „náboženství bez morálky“, každé dítě a mladistvý ví, co je kostel a co je církev. Na tomto základě je možné postavit nějakou práci s dětmi a mladými lidmi, případně některé z nich zapojit do projektů jako dobrovolníky k výpomoci pečovatelské služby pro seniory a nemocné děti.
Žádné komentáře
 
Kontaktujte nás na: dracoondra@gmail.com